Szentmise és stációszentelés Pilisszentivánon

2020.09.15.

Szentmise a pilisszentiváni kálvárián és a megújult stációk megszentelése. Misézik: Kiss Csaba plébános